Kolekcija BASIC

Pakabinama lentyna BASIC BP104
19€

P: 104 | A: 12 | G: 19 cm

TV staliukas BASIC BRTV104
66€

P: 104 | A: 57 | G: 39 cm

Batų dėžė BASIC BGD54
81€

P: 54 | A: 112 | G: 39 cm

Staliukas BASIC BL104
83€

P: 104 | A: 47 | G: 68 cm

Komoda BASIC BK104
91€

P: 104 | A: 84 | G: 39 cm

TV staliukas BASIC BRTV154
96€

P: 154 | A: 57 | G: 39 cm

Komoda BASIC BKD104
104€

P: 104 | A: 126 | G: 39 cm

Prieškambaris BASIC BGD104
105€

P: 104 | A: 190 | G: 39 cm

Vitrina BASIC BWT54
106€

P: 54 | A: 185 | G: 39 cm

Komoda BASIC BK154
128€

P: 154 | A: 84 | G: 39 cm

Vitrina BASIC BWT104
168€

P: 104 | A: 185 | G: 39 cm

Stalas BASIC BL140
175€

P: 140 | A: 75 | G: 80 cm