Kolekcija BASIC

Pakabinama lentyna BASIC BP104
19€

P: 104 • A: 12 • G: 19 cm

TV staliukas BASIC BRTV104
66€

P: 104 • A: 57 • G: 39 cm

Batų dėžė BASIC BGD54
81€

P: 54 • A: 112 • G: 39 cm

Komoda BASIC BK104
91€

P: 104 • A: 84 • G: 39 cm

TV staliukas BASIC BRTV154
96€

P: 154 • A: 57 • G: 39 cm

Komoda BASIC BKD104
104€

P: 104 • A: 126 • G: 39 cm

Prieškambaris BASIC BGD104
105€

P: 104 • A: 190 • G: 39 cm

Vitrina BASIC BWT54
106€

P: 54 • A: 185 • G: 39 cm

Staliukas BASIC BL55
113€

P: 55 • A: 57 • G: 55 cm

Komoda BASIC BK154
128€

P: 154 • A: 84 • G: 39 cm

Staliukas BASIC BL86
131€

P: 86 • A: 43 • G: 86 cm

Vitrina BASIC BWT104
168€

P: 104 • A: 185 • G: 39 cm

Stalas BASIC BL140
175€

P: 140 • A: 75 • G: 80 cm